Sätt att spara pengar

Många drömmer om att kunna få en bättre vardagsekonomi. För att nå dit behöver man bli bättre på att hantera sina pengar. Att sluta slösa och lära sig

Sätta upp mål med träning

För att träna långsiktigt krävs förstås en vettig målsättning med träningen. Dessutom kan många börja med träning av en orsak, men sedan fortsätta med

Hitta en balans i vardagsekonomin

För många svenskar är det svårt att hitta en balans i vardagsekonomin. Det blir helt enkelt inte tillräckligt med pengar över varje månad då räkningar